The official publication of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus

3, 2014

Крымінальны працэс Японіі

Артыкул прысвечаны разгляду пытанняў крымінальна-працэсуальнага заканадаўства Японіі. Вызначаюцца крыніцы крымінальна-працэсуальнага права, даецца характарыстыка прававога становішча яго ўдзельнікаў. Аналізуюцца асаблівасці дзейнасці на розных стадыях крымінальнага працэсу Японіі.