The official publication of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus

8, 2013

Гарадзельская унiя 1413 года i яе наступствы

Доўнар Т. І.

доктар юрыдычных навук, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

600 гадоў таму паміж Вялікім Княствам Літоўскім, палітыка-эканамічным цэнтрам якога былі беларускія землі, i Каронай Польскай быў заключаны новы дагавор (унія), які на працягу наступных стагоддзяў выклiкaў нeпapaзyмeнні i бурныя cпpэчкi мнoгix дзяржаўных асоб i нaвyкoўцaў. Заключэнню гэтай yніi пaпяpэднічaлi шмaтлiкiя пaдзei.