The official publication of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus

7, 2022
Делопроизводство и архивное дело

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: даведнік па фондах

Макараў М. Дз.

кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

У чэрвені 2022 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі адбылася знакавая падзея: з друку выйшла грунтоўнае даведачнае выданне «Национальный исторический архив Беларуси: путеводитель по фондам».