The official publication of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus

9, 2017
Уголовное право

Прызначэнне пакарання пры пераглядзе прысудаў у рамках прымянення крымінальнага закона, які змякчае каральнасць дзеі

Абгрунтоўваецца тэзіс аб неабходнасці канкрэтызацыі палажэнняў ч. 2 арт. 9 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей – КК), якія рэгулююць прызначэнне пакарання ў сувязі са змякчэннем каральнасцi дзеі новым законам. Прапануецца на заканадаўчым узроўні замацаваць правіла, якое б прадугледжвала скарачэнне раней прызначанага судом пакарання прапарцыйна зніжэнню межаў пакарання, прадугледжанага санкцыяй новага закона.