The official publication of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus

8, 2017

Падыходы да кадыфікацыі юрыдычнай тэхнікі

Фармулююцца тэарэтыка-метадалагічныя і практычныя асновы кадыфікацыі юрыдычнай тэхнікі. З гэтай мэтай даследуюцца складнікі юрыдычнай тэхнікі – прыёмы, спосабы, метады складання актаў-дакументаў і актаў-дзеянняў, юрыдычныя сродкі, навыкі і ўменні, правілы юрыдычнай тэхнікі; вылучаюцца чатыры тыпы юрыдычнай тэхнікі – праватворчая, рэалізацыйная, сістэматызацыйная, інтэрпрэтацыйная; разглядаюцца папярэднія крокі да кадыфікацыі юрыдычнай тэхнікі.