The official publication of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus

8, 2014

Праблемы кадыфікацыі праватворчай дзейнасці і юрыдычнай тэхнікі

Абгрунтоўваецца неабходнасць далейшых крокаў у справе рэгулявання праватворчай дзейнасцi i яе тэхніка-юрыдычным забеспячэннi, прапануецца прыняць два ўзаемазвязаныя зводныя заканадаўчыя акты кадыфікаванага тыпу: кодэкс (закон) аб крыніцах беларускага права, а таксама кодэкс (закон) аб юрыдычнай тэхніцы.