The official publication of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus

5, 2014

Гістарычная спрэчка: Статут 1588 года быў прыняты соймам ці рэферэндумам?

У артыкуле аналізуюцца розныя навуковыя пункты гледжання на працэс прыняцця Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 года.