Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

Поиск по статьям

№6, Июнь 2016

наше наследие

6, 2016

наше наследие

Спякотнае лета 1941 года
Ермолович В. И.
доцент кафедры международного экономического права Белорусского государственного экономического университета
Спякотнае лета 1941 года

Аўтара гэтага артыкула нашы чытачы ведаюць дастаткова даўно як юрыста. Ён рэгулярна друкуецца ў нашым часопiсе. Цяпер мы пазнаёмiмся з Вiктарам Ермаловiчам у iншай iпастасi: як з гiсторыкам i пiсьменнiкам. Ён з’яўляецца членам Саюза пiсьменнiкаў Беларусi i Расii, у пачатку 90-х гадоў абаранiў кандыдацкую дысертацыю па ваеннай гiсторыi, з’яўляецца аўтарам звыш 50 навуковых прац па гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны, у тым лiку 7 кнiг. Яго творы па ваеннай гiсторыi надрукаваныя ў Беларусi, Расii, Сербii, Боснii i Герцагавiне, Германii.

6, 2016

наше наследие

Валерыян Мікалаевіч Шыраеў - асоба, вучоны, інтэлігент
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Валерыян Мікалаевіч Шыраеў - асоба, вучоны, інтэлігент

Артыкул прысвечаны вядомаму расійскаму вучонаму-крымінолагу В.М.Шыраеву, які заклаў асновы даследавання, вывучэння і выкладання крымінальнага права ў Беларусі ў 20-я
гады ХХ стагоддзя.