Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

6, 2016
Наше наследие

Валерыян Мікалаевіч Шыраеў - асоба, вучоны, інтэлігент

Саракавік І. А.

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Артыкул прысвечаны вядомаму расійскаму вучонаму-крымінолагу В.М.Шыраеву, які заклаў асновы даследавання, вывучэння і выкладання крымінальнага права ў Беларусі ў 20-я
гады ХХ стагоддзя.