Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

6, 2016
Наше наследие

Спякотнае лета 1941 года

Ермолович В. И.

доцент кафедры международного экономического права Белорусского государственного экономического университета

Аўтара гэтага артыкула нашы чытачы ведаюць дастаткова даўно як юрыста. Ён рэгулярна друкуецца ў нашым часопiсе. Цяпер мы пазнаёмiмся з Вiктарам Ермаловiчам у iншай iпастасi: як з гiсторыкам i пiсьменнiкам. Ён з’яўляецца членам Саюза пiсьменнiкаў Беларусi i Расii, у пачатку 90-х гадоў абаранiў кандыдацкую дысертацыю па ваеннай гiсторыi, з’яўляецца аўтарам звыш 50 навуковых прац па гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны, у тым лiку 7 кнiг. Яго творы па ваеннай гiсторыi надрукаваныя ў Беларусi, Расii, Сербii, Боснii i Герцагавiне, Германii.