Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

7, 2022
Наше наследие

Першыя крокі дзейнасці Інстытута дзяржавы і права НАН Беларусі і яго ўклад у развіццё юрыдычнай навукі

Саракавік І. А.

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

На аснове архіўных матэрыялаў і прац даследчыкаў аналізуецца пачатковая дзейнасць Інстытута дзяржавы і права Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (далей – НАН Беларусі), раскрываецца ўклад яго супрацоўнікаў у развіццё юрыдычнай навукі дзяржавы.