Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

5, 2017
Уголовное право

Неадкладнае дзеянне і перспектыунае прымяненне крымінальнага закона як аб'ектыўныя ўласцівасці яго тэмпаральнага функцыянавання

Праведзены аналіз дактрынальных паняццяў «перспектыўнае дзеянне крымінальнага закона» і «неадкладнае дзеянне крымінальнага закона». Праілюстраваны дактрынальныя супярэчнасці, якія ўзнікаюць пры суаднясенні дадзеных паняццяў з паняццем «зваротнае дзеянне крымінальнага закона». Абгрунтоўваецца тэзіс аб тым, што любы крымінальны закон дзейнічае з пэўнага моманту неадкладна, аднак прыменены можа быць толькі перспектыўна, праз некаторы фізічна акрэслены прамежак часу пасля ўвядзення згаданага крымінальнага закона ў дзеянне. З улікам гэтага дадзены разгорнутыя вызначэнні паняццяў «неадкладнае дзеянне крымінальнага закона» і «перспектыўнае прымяненне крымінальнага закона».