Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

4, 2014
КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ

Рэгіянальная канстытуцыйная юстыцыя ў Расійскай Федэрацыі

Марыя БЯЛЫХ

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт кафедры канстытуцыйнага права Уральскай юрыдычнай акадэміі (г. Екацерынбург, Расія), кіраўнік філіяла кафедры канстытуцыйнага права ва Устаўным Судзе Свярдлоўскай вобласці

Ганна БАКУН

выкладчык кафедры тэорыі i исторыі дзяржавы i права Aкадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

У артыкуле аналізуецца дзейнасць органаў канстытуцыйнай юстыцыі ў Расійскай Федэрацыі i ажыццяўленне канстытуцыйнага судовага кантролю на агульнанацыянальным узроўнi і на узроўні суб'ектаў Расiйскай Федэрацыi.