Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

6, 2013

«… Лучший для своего времени знаток литовского права»

Саракавік І. А.

кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Артыкул прысвечаны нашаму знакамітаму земляку, пачынальніку беларусазнаўства, вядомейшаму вучонаму-юрысту, аднаму з першых адкрывальнікаў і даследчыкаў крыніц айчыннага права Ігнату Мікалаевічу Даніловічу.