Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

12, 2012

Гiстарычная эвалюцыя iнстытута рэарганiзацыi юрыдычных асоб

У артыкуле прадпрымаецца спроба выявіць асноўныя гістарычныя этапы і заканамернасці развіцця рэарганізацыі юрыдычных асоб у якасці самастойнага грамадзянска-прававога інстытута.