Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

10, 2012

Іеранiм Стршэмень-Страйноўскi i яго ўдзел у развiццi тэорыi натуральнага права

Саракавік І. А.

кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Артыкул прысвечаны поглядам аднаго з вядомых прыхільнікаў тэорыі натуральнага права другой паловы XVIII – пачатку XIX стагоддзя Іераніму Стршэменю-Страйноўскаму.