Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

8, 2012

Андрэй Волан (Волян) – беларускi фiлосаф i правазнаўца ХVI стагоддзя

Доўнар Т. І.

доктар юрыдычных навук, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

На працягу ўсяго ХVI стагоддзя ў Вялікім Княстве Літоўскім, палітыка-эканамічным цэнтрам якога былі беларускія землі, адбывалася актывізацыя грамадска-палітычнага жыцця і прававой думкі.