Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

2, 2019
Наука и правоНаше наследие

Арганізацыйна-прававое станаўленне і развіццё юрыдычнай акадэмічнай установы: 1947–1957 гады

Саракавік І. А.

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Артыкул прысвечаны арганізацыйна-прававому станаўленню і адметнасцям развіцця сектара права Інстытута філасофіі і права АН БССР у першае дзесяцігоддзе пасля Вялікай Айчыннай вайны.