Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

12, 2017
Наше наследиеОбщая теория права

Станаўленне савецкай юрыдычнай навукі і Беларусь

Саракавік І. А.

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Артыкул прысвечаны аднаму з маладаследаваных пытанняў станаўлення савецкай юрыдычнай навукі. Асвечаны погляды вядучых вучоных-юрыстаў таго часу, барацьба розных навуковых школ, уплыў палітычнага рэжыму на становішча юрыдычнай навукі ў Беларусі.