Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

7, 2017
Наше наследие

Прававое рэгуляванне падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі ў 20-30 гады XX cтагоддзя

Саракавік І. А.

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Артыкул прысвечаны аднаму з маладаследаваных пытанняў прававога рэгулявання падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі ў 20 – 30-я гады ХХ стагоддзя.