Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

7, 2014

Вышэйшая завочная юрыдычная адукацыя ў Беларусі: даваенны i пасляваенны час

Саракавік І. А.

кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Артыкул прысвечаны складанаму перыяду развіцця вышэйшай завочнай юрыдычнай адукацыі ў Беларускай ССР, аналіз якога дазваляе лепш ацаніць сённяшнюю сітуацыю ў сферы юрыдычнай адукацыі i зрабіць прагнозы на будучыню.