Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

Поиск по статьям

№6, 2013

Наше наследие

6, 2013

Наше наследие

«… Лучший для своего времени знаток литовского права»
Іван САРАКАВІК
дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук
«… Лучший для своего времени знаток литовского права»
Артыкул прысвечаны нашаму знакамітаму земляку, пачынальніку беларусазнаўства, вядомейшаму вучонаму-юрысту, аднаму з першых адкрывальнікаў і даследчыкаў крыніц айчыннага права Ігнату Мікалаевічу Даніловічу.