Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

Поиск по статьям

№6, 2013

Наше наследие

6, 2013

Наше наследие

«… Лучший для своего времени знаток литовского права»
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
«… Лучший для своего времени знаток литовского права»
Артыкул прысвечаны нашаму знакамітаму земляку, пачынальніку беларусазнаўства, вядомейшаму вучонаму-юрысту, аднаму з першых адкрывальнікаў і даследчыкаў крыніц айчыннага права Ігнату Мікалаевічу Даніловічу.