The official publication of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus

3, 2013
Наше наследие

Тадэвуш Чацкi аб метадалагiчных асновах даследавання прававых сiстэм Кiеўскай Русi i Вялiкага Княства Лiтоўскага

Іван САРАКАВІК

дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук

Артыкул прысвечаны вядомейшаму польскаму вучонаму-юрысту Тадэвушу Чацкаму, які сваімі працамі аб метадалагічных асновах даследавання прававых сістэм Кіеўскай Русі і Вялікага княства Літоўскага выклікаў бурную дыскусію сярод даследчыкаў, што пасадзейнічала далейшаму плённаму развіццю права славянскіх народаў.