Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

Поиск по статьям

№11, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

11, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Ігнат Абдзіраловіч: вопыт асэнсавання шляху развіцця Беларусі
Ігнат Абдзіраловіч: вопыт асэнсавання шляху развіцця Беларусі

У артыкуле разглядаюцца ідэі беларускага мысліцеля Ігната Абдзіраловіча (Канчэўскага) аб шляху магчымага развіцця Беларусі – паміж «дзікім капіталізмам» і «тыранічным сацыялізмам» – па шляху кааперацыі, якую ён называў «праўдзівым жыцьцёвым кірункам». І.Абдзіраловіч лічыў, што трэці шлях развіцця Беларусі абумоўлены геаграфічным становішчам яе зямель, што прымусіла наш край вагацца паміж Усходам і Захадам. Але, на думку І.Абдзіраловіча, выпадаюць такія гістарычныя перыяды, калі беларускі маятнік на значны час затрымліваецца ў ніжняй кропцы – гэта час адраджэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці.