Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

Поиск по статьям

№11, 2013

Наше наследие

11, 2013

Наше наследие

Договор товарищества в праве Древнего Рима и средневековых славянских государств (сравнительный анализ)
Ермолович В. И.
доцент кафедры международного экономического права Белорусского государственного экономического университета
Договор товарищества в праве Древнего Рима и средневековых славянских государств (сравнительный анализ)
Предметом исследования в данной статье является договор товарищества в римском частном праве и праве средневековых славянских государств как консенсуальное соглашение.

11, 2013

Наше наследие

Ф.І.Леантовіч - адзін з актыўных даследчыкаў права Беларуска-Літоўскай дзяржавы
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Ф.І.Леантовіч - адзін з актыўных даследчыкаў права Беларуска-Літоўскай дзяржавы
Праходзяць годы, дзесяцігоддзі i нават стагоддзі, але ёсць падзеі, да якіх як вучоныя, так i шырокія колы грамадзян звяртаюцца нягледзячы на вялiзны мiнyлы адрэзак часу. Для нас i нашых суседзяў з Польшчы, Лiтвы, Украiны, Pасii такой гістарычнай падзеяй з'яўляецца ўтварэнне, усееўрапейскі росквіт i заняпад Беларуска-Літоўскай дзяржавы Вялікага Княства Літоўскага i, у прыватнасцi, развiццё яе права.