КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ
Мікалай СІЛЬЧАНКА
прафесар, доктар юрыдычных навук

НАУКА И ПРАВО
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

У артыкуле асвятляецца вопыт арганізацыі практыкаарыентаванай падрыхтоўкі кадраў на юрыдычным факультэце ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» ва ўмовах пераходу на чатырохгадовыя навучальныя планы i двухузроўневую сістэму падрыхтоўкі кадраў (спецыяліст — магістр). Выдзяляюцца асноўныя элементы, характарызуюцца традыцыйныя i iнавацыйныя формы арганізацыі практыкаарыентаванай падрыхтоўкі, фармулююцца прапановы, якiя скіраваны на ўдасканаленне якасці падрыхтоўкі юрыдычных кадраў у вышэйшых навучальных установах краiны.